فهرست بازار میلیون اقتصادی رئیس جمهور

فهرست: بازار میلیون اقتصادی رئیس جمهور رییس جمهور اخبار اقتصادی و بازرگانی

گت بلاگز اخبار بین الملل رهبری مذاکرات برگزیت را خودم بر عهده می گیرم / ترزا می

نخست وزیر انگلیس اعلام کرد که از این بعد شخصا رهبری مذاکرات با اتحادیه اروپا درخصوص خروج انگلیس از اتحادیه اروپا را بر عهده می گیرد.

رهبری مذاکرات برگزیت را خودم بر عهده می گیرم / ترزا می

ترزا می: رهبری مذاکرات برگزیت را خودم بر عهده می گیرم

عبارات مهم : اروپا

نخست وزیر انگلیس اعلام کرد که از این بعد شخصا رهبری مذاکرات با اتحادیه اروپا درخصوص خروج انگلیس از اتحادیه اروپا را بر عهده می گیرد.

به گزارش مهر به نقل از ریانووستی، «ترزامی» نخست وزیر انگلیس در پارلمان انگلیس اظهار داشت که او شخصا مذاکرات با اتحادیه اروپا در خصوص برگزیت را رهبری خواهد کرد.

رهبری مذاکرات برگزیت را خودم بر عهده می گیرم / ترزا می

ترزامی گفت: وزارت برگزیت همچنان در جهت آماده سازی دولت جهت برگزیت اقدام خواهد کرد ولی آمادگی داخلی جهت مواردی از توافقنامه با اتحادیه اروپا و تهیه تمام قوانین مورد نیاز و نیز آماده سازی جهت مذاکرات در خصوص شرح روابط آتی را خودم انجام خواهم داد.

وی افزود: من مذاکرات را با اتحادیه اروپا برگزار خواهم کرد و وزیر امور برگزیت به عنوان معاون، وظایف من را انجام خواهد داد.

نخست وزیر انگلیس اعلام کرد که از این بعد شخصا رهبری مذاکرات با اتحادیه اروپا درخصوص خروج انگلیس از اتحادیه اروپا را بر عهده می گیرد.

گفتنی است که این سخنان می در حالیست که کابینه او بعد از استعفای «بوریس جانسون»، وزیر امور خارجه و «دیوید دیویس»، وزیر برگزیت انگلیس با چالش های تازه درخصوص خروج انگلیس از اتحادیه اروپا رو به رو شده است است.

واژه های کلیدی: اروپا | برگزیت | انگلیس | مذاکرات | اخبار بین الملل

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog